Kvalitets- och miljöfrågor är en viktig del i Eurolinks arbete. Vi strävar efter att ha en högsta säkerhet, hög kundtillfredsställelse och hållbar utveckling av bolaget.

Eurolink är certifierad enligt MAKT (Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet och Trafiksäkerhet). Våra certifikat finner du under respektive meny ovan.

 

Miljö

För Eurolink är det väldigt viktigt att påverka hur vi kan förbättra vår gemensamma miljö. Att arbeta med ett miljöledningssystem ger oss en minska användning av resurser, ökad användning av förnybara resurser och framförallt ökad kompetens i vår organisation.
  Eurolink är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004(länk till certifikat).

 

Arbetsmiljö

Hos Eurolink är arbetsmiljön verkligen i fokus och det gäller allt från kontorsstolen till lastbilshytten. Våra lastbilar är utrustade med de senaste säkerhetshjälpmedel, så som automatisk inbromsning och alarm vid oförutsedda korningar av väglinjer.

  Eurolink är arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1(länk till certifikat).

 

Kvalitet

Ett bra kvalitetssystem gör att vi kan utveckla våra kunder flöden, ständigt förbättra våra interna rutiner och arbeta mot tydlig och mätbara mål.

  Eurolink är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008(länk till certifikat).

 

Trafiksäkerhet

Våra transporter utförs alltid på ett trafiksäkert sätt och vi arbetar ständigt med att till 100 % undvika olyckor.  Detta medför att:

  • vi har en väl utbildad personal
  • vi kör med moderna fordon
  • vi håller hastighetsbegränsningar och andra trafikregler
  • vi alltid använder bilbälte
  • vi har system och rutiner för rapportering av fel på fordon

  Eurolink är trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 39001(länk till certifikat).