Utrikestrafik

Eurolink erbjuder transportlösningar av stycke, parti och hellaster till och från hela Europa.

Eurolink transporterar allt ifrån styckegods upp till och med 2500 kg, partigods från 2500 kg och hellaster. Vi trafikerar mest Tyskland och Benelux men även andra delar av Västeuropa. Vi har även en liten trafik på Norge med 10 bilar.

Vill du veta mer om Eurolinks utrikestrafik?

Kontakta oss här

 

Inrikestrafik

Eurolink erbjuder transportlösningar av pallgods, styckegods, partigods och hellaster inom hela Sverige.

Vi har en egen terminal i Ljungbyhed och även samarbetspartners i hela Sverige för att på ett snabb och kostnadseffektivt sätt distribuera ert gods. Vi har dagliga avgångar till Göteborg, Stockholm, Mälardalen, Norrland och inom Skåne.

Vill du veta mer om Eurolinks inrikestrafik?

Kontakta oss här

 

Eurolink Express

 


Farligt gods

Eurolink har rätt kompetens när det kommer till transport av farligt gods.

Alla våra chaufförer är utbildade i ADR och trafikledarna har lång erfarenhet av transporter med farligt gods.

Vill du veta mer om Eurolinks farligt gods tjänster?

Kontakta oss här

 

Transportvillkor

Här kan du ladda ner gällande transportvillkor för Eurolink.

Drivmedelstillägg 2018

Månad Tillägg
Januari 6,9%
Februari 7,6%
Mars 7,3%
April 7,1%
Maj 8,5%
Juni 9,7%
Juli  
Augusti  
September  
Oktober  
November  
December  
Källa:K92SÅ0900 Diesel